Denksportdocent van den Akker: les en denksportactiviteiten op maat voor jong én oud
Op deze pagina staat de definitie van denksport, waarom denksporten goed zijn voor het welzijn van kinderen én volwassenen en waarom het aanbieden van denksport een toegevoegde waarde kan zijn voor een binnen- en/of naschools lesprogramma. 

Juist in deze tijd is denksport echt een goede tijdsbesteding: 
Het kan zowel individueel, in duo's en in groepen. Bovendien kan het tegenwoordig ook goed online. Met een beperkt aantal lessen en tips kunnen zowel jeugd als ouderen actief zelf aan de slag gaan met allerlei vormen van denksport. Een intro- of opfriscursus dammen, schaken, sudoku, stratego of risk bijvoorbeeld. Daarnaast kan ik helpen doorverwijzen naar verenigingen, online platforms en mensen met elkaar in contact brengen. Dit kan helpen tegen eenzaamheid en helpen bij de ontwikkeling en bij het behouden van een frisse geest.


Het nut van denksportlessen:
Denksportlessen en denksportactiviteiten zijn om vele redenen echt een toegevoegde waarde op het curriculum van scholen en op het aanbod van naschoolse opvang en zorginstellingen.  


Toegevoegde waarde denksport aan uw (les)programma:
Er zijn een aantal redenen te benoemen voor het toevoegen van bepaalde denksporten aan uw (les)programma.

  • Ten eerste draagt het bij aan de diversiteit van uw (les)programma.
  • U heeft iets wat uw school, opvang, welzijnsorganisatie of zorginstelling onderscheidt van anderen.
  • U heeft aandacht voor en stimuleert geestelijke ontwikkeling van kinderen (en volwassenen).
  • Denksportlessen zorgen voor binding met verenigingen en getuigen van maatschappelijke betrokkenheid.
  • Denksporten zijn activiteiten die zowel individueel, in duo's of in groepen gedaan kunnen worden. Op deze wijze kan er ook aan groepsprocessen, samenwerken of juist alleen werken aandacht besteed worden. 
  • Denksporten zijn en blijven populair. Veel kinderen die veel spelletjes spelen, blijken ook interesse te hebben voor denksporten (en andersom). Het 'puzzelen', beter worden en de uitdaging lijkt aanstekelijk te werken.
  • Denksporten zijn leuk!!!
  • Twijfelt u nog of weet u nog meer redenen die hier nog niet genoemd zijn? Laat het mij weten!

Definitie:

"Denksport is een bezigheid waarin mensen zich met elkaar meten door middel van een spel waarbij vooral analytisch en vooruit denken benodigd is". Dit kan zowel recreatief (als spelvorm) of als sport (en ook als (semi-) professional).  

Denksporten en de ontwikkeling en het welzijn van kinderen:
Volgens Sport.nl (2016) kan denksport leiden tot betere schoolresultaten, het leren opbrengen van geduld en tot het aanleren en oefenen van bepaalde manieren van denken en analyseren. Volgens hoogleraar klinische neuropsychologie Scherder (2016) kan het doen van denksporten, zoals schaken, ervoor zorgen dat je stofwisseling omhoog gaat en dat je zenuwcellen actiever worden, waardoor bepaalde netwerken in je brein geactiveerd worden. Dezelfde netwerken worden ook gebruikt  voor het werkgeheugen, aandacht ergens bij houden en het probleemoplossend vermogen. 

Ook neurobioloog en hersenonderzoeker Schwaab zegt dat je hersenen in omvang toenemen als je ze steeds nieuwe informatie biedt, wat bij veel denksporten gebeurt. 


Bovenstaande informatie komt van: https://sport.nl/artikelen/2016/03/is-schaken-goed-voor-het-brein-van-kinderen 


E-mailen
Bellen
Info