Denksportles en denksportactiviteiten op maat voor jong én oud

Het nut van denksportlessen

Toegevoegde waarde denksport aan uw (les)programma:

Er zijn een aantal redenen te benoemen voor het toevoegen van bepaalde denksporten aan uw (les)programma.

  • Ten eerste draagt het bij aan de diversiteit van uw (les)programma.
  • U heeft iets wat uw school, opvang of zorginstelling onderscheidt van anderen.
  • U heeft aandacht voor en stimuleert geestelijke ontwikkeling van kinderen (en volwassenen).
  • Denksportlessen zorgen voor binding met verenigingen en getuigen van maatschappelijke betrokkenheid.
  • Denksporten zijn activiteiten die zowel individueel, in duo's of in groepen gedaan kunnen worden. Op deze wijze kan er ook aan groepsprocessen, samenwerken of juist alleen werken aandacht besteed worden. 
  • Denksporten zijn en blijven populair. Veel kinderen die veel spelletjes spelen, blijken ook interesse te hebben voor denksporten (en andersom). Het 'puzzelen', beter worden en de uitdaging lijkt aanstekelijk te werken.
  • Denksporten zijn leuk!!!
  • Twijfelt u nog of weet u nog meer redenen die hier nog niet genoemd zijn? Laat het mij weten!

Op deze pagina staat de definitie van denksport, waarom denksporten goed zijn voor het welzijn van kinderen én volwassenen en waarom het aanbieden van denksport een toegevoegde waarde kan zijn voor een binnen- en/of naschools lesprogramma. 

Definitie:
"Denksport is een bezigheid waarin mensen zich met elkaar meten door middel van een spel waarbij vooral analytisch en vooruit denken benodigd is". Dit kan zowel recreatief (als spelvorm) of als sport (en ook als (semi-) professional).  

Denksporten en de ontwikkeling en het welzijn van kinderen:
Volgens Sport.nl (2016) kan denksport leiden tot betere schoolresultaten, het leren opbrengen van geduld en tot het aanleren en oefenen van bepaalde manieren van denken en analyseren. Volgens hoogleraar klinische neuropsychologie Scherder (2016) kan het doen van denksporten, zoals schaken, ervoor zorgen dat je stofwisseling omhoog gaat en dat je zenuwcellen actiever worden, waardoor bepaalde netwerken in je brein geactiveerd worden. Dezelfde netwerken worden ook gebruikt  voor het werkgeheugen, aandacht ergens bij houden en het probleemoplossend vermogen. 

Ook neurobioloog en hersenonderzoeker Schwaab zegt dat je hersenen in omvang toenemen als je ze steeds nieuwe informatie biedt, wat bij veel denksporten gebeurt. 


Bovenstaande informatie komt van: https://sport.nl/artikelen/2016/03/is-schaken-goed-voor-het-brein-van-kinderen 


E-mailen
Bellen
Info