Denksportdocent van den Akker: les en denksportactiviteiten op maat voor jong én oud

Visie:
Het doel van deze eenmanszaak is om zo veel mogelijk kinderen en volwassenen kennis te laten maken en enthousiast te maken voor denksporten. Een van de manieren waarop dit gedaan kan worden, is door ze eerst te boeien en dan te binden (aan bijvoorbeeld een vereniging). Tegenwoordig is lidmaatschap van een vereniging echter niet meer per se het doel, er kan ook op andere manieren vorm gegeven worden aan deelname aan bepaalde activiteiten. Samen met verenigingen, scholen en andere betrokkenen kan hier naar gekeken worden.
Vanuit deze eenmanszaak zal gewerkt worden met een aantal kernwaarden.

Kernwaarden:

  • Enthousiast en enthousiasmerend
  • Plezier
  • Leerzaam en uitdagend
  • Maatwerk
  • Integer en betrouwbaar

Naast de bovengenoemde kernwaarden, zal de denksportdocent proberen zich te professionaliseren en samenwerken met andere partijen om een zo goed mogelijke invulling van denksportlessen en denksportactiviteiten te kunnen geven. 
Zo wordt er onder andere samengewerkt met Damvereniging Denk en Zet Culemborg (https://www.denkenzet.nl), met de damschool Culemborg en de vorige denksport coördinator van Culemborg. Ook met partijen op het gebied van bijvoorbeeld schaken, bridge en andere denksportbonden zoals stratego en puzzelen wordt de samenwerking in de toekomst gezocht.

De focus van denksportdocent Van den Akker is vooral op kinderen en ouderen in de regio Culemborg/Tiel en Utrecht. Als blijkt dat ergens anders vraag is naar denksportactiviteiten, zal samen gekeken worden naar een passende invulling hiervan. Ik denk graag mee en ik zal proberen u te helpen!

E-mailen
Bellen
Info