Denksportdocent van den Akker
 

Voor reguliere en speciaal onderwijs basisscholen kan ik ook dingen betekenen. Denk hierbij aan creatieve inval met het thema denksport, waardoor scholen ontzorgd zijn, doordat ik voor de groep kom te staan en ik de kinderen op één of meerdere dagen dingen leer over verschillende denkspellen/denksporten. Dit kan via een bemiddelingsbureau of benader mij direct.

Ook als reguliere invalleerkracht help ik graag scholen, het liefst in een tijdelijke rol, bij hoge uitzondering kan het ook langdurig zijn. Denk hierbij aan 1 of 2 dagen per week, het liefst vanaf groep 4.

Ik heb ervaring in speciaal basisonderwijs (cluster 4), regulier basisonderwijs groep 4-8 en middelbaar onderwijs (mentor HAVO/VWO 2 en leerlingbegeleiding van kinderen met motivatieproblemen).