Denksportdocent van den Akker
 


Als 35-jarige ondernemer wil ik zoveel mogelijk mensen laten kennismaken en ervaren hoe mooi, leuk en uitdagend denksport kan zijn. Spelletjes en (denk-)sporten spelen al mijn hele leven een belangrijke rol. Ook lesgeven, het overbrengen van allerlei kennis en vaardigheden en het helpen van anderen doe ik al sinds ik mij kan herinneren. Dit is ook een van de redenen dat ik in de pedagogische en didactische setting al jaren te vinden ben. Naast denksportactiviteiten ben ik voor het basisonderwijs een creatieve invaldocent of kan ook als reguliere meester scholen helpen, het liefst met tijdelijke inval. 

Het hoofddoel: Denksport en het verenigingsleven stimuleren
Zelf ben ik meer dan 25 jaar lid geweest van damvereniging Denk en Zet in Culemborg, Hiernaast heb ik jarenlange bestuurservaring op lokaal én landelijk niveau. Hierbij heb ik veel op bestuurlijk niveau geprobeerd om dammen zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen en om zoveel mogelijk kinderen naar damverenigingen te krijgen. Vanuit een van deze bestuurlijke rollen kwam de vraag of er ook tijdens schooltijden voor kinderen die een extra uitdaging nodig hebben, iets gedaan kon worden. 
Vanuit deze vraag van scholen, gecombineerd met een opdracht van gemeente Culemborg, ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Wat een hele leuke zoektocht had moeten worden, werd al gauw abrupt gestopt door Covid-19. Sinds september 2021 heb ik wederom de stap genomen om fulltime aan de slag te gaan voor mijn bedrijf en dit werpt zijn vruchten af. Voor kleuters, basisschoolkinderen, jongeren, volwassenen en senioren kan denksport een leuke, leerzame en uitdagende ervaring zijn. Ik probeer dit zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen en krijg enorm veel energie van alle reacties en alle uitdagingen waar ik mee te maken krijg. 


Voor meer informatie: zie de berichten/blogs die binnenkort verschijnen op mijn social media kanalen!.